Euro-Pass
Infographics
Form Relation System Fiktion – En antologi om nutidige og fremtidige pengesystemer,
Identitær
Roskilde Lokalplan
Pengefiktioner
EtOH
Forladte facader
Entropisk
Pengemanual (Money Manual)
The Agony of Appropriation
Kulturtårnet
Structures of watchtowers
Tower exhibition
Money Maker
Memories of the Watchtowers
Flora Plastica
Perceptions
Liquid Love
Arkibinet
Video elektroniske apparature
White signs
The Cabin on the Island